Васил Силяновски
е завършил с отличие право в Юридическия факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Завършил е и Виенския университет - специалност „Бизнес администрация“. От 2015 до 2018 година е бил председател на Студентския съвет в Университета, член на Академичния съвет, Заместник-председател на Националната студентска организация и представителят на България в Европейския студентски съюз. През 2018 година работи в бюджетната комисия на Бундестага в Берлин. По същото време специализира финанси в Хумболтския университет в Берлин. Ot 2019г. е редовен докторант по финансово и данъчно право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специалист в областта на търговското и данъчното право. Владее свободно немски и английски език.