Сертификати

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ХОРОЗОВ И ПАРТНЬОРИ“ Е СЕРТИФИЦИРАНО ПО:

27000:2013

ISO 9001:2015 Quality Management System