Професионален подход на опитни юристи.

horozov_logo_sign

ХОРОЗОВ И ПАРТНЬОРИ

тук ще намерите информация за дейността и възможност за бърза връзка с нас, както и отговор на някои въпроси за предлаганите услуги и принципи на работа.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

 • Корпоративно и търговско право
  Подготовка и регистрация на търговски дружества, клонове, търговски представителства
 • Вещно право и облигационно право
  Преглед на документи, изследване на собственост, подготовка на договори за покупко-Продажба, замяна, дарение
 • Защита на личните данни и ЗМИП
  Провеждане на преговори сключване, изпълнение, неизпълнение, изменение и прекратяване на граждански и търговски сделки
 • Административно и данъчно право
  Консултациите в сферата на данъчното облагане обхващат корпоративното подоходно облагане, данъците на физическите лица
 • Семейно и наследствено право
  Консултации при проблеми, свързани с прилагане или изменение на регулации или граници на недвижими имоти
 • Търговски марки
  Важна част от дейността ни е представителството за защита на клиентите ни в тази област пред Комисия за защита на конкуренцията
 • Застрахователно право
  Предоставя правни съвети по изготвяне и сключване на застрахователни договор, както и при настъпване на застрахователни събития
 • Трудово право
  Подготвяме договори, споразумения към трудови договори, правилници за вътрешния трудов ред, длъжностни характеристики, заповеди за изменение и прекратяване на трудови договори

ХОРОЗОВ И ПАРТНЬОРИ

ТРАДИЦИИ

Дългогодишни традиции в правото

ИНОВАЦИИ

Променяме тенденциите в Правото

КАЧЕСТВО

Безкомпромисно качество и успех

Ангажирани сме да помогнем

за успеха на нашите клиенти.

НОВИНИ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Първото нещо, което трябва да направите, когато някой ви дължи пари, е да говорите с длъжника, за да разберете защо не се е изплатил. В крайна сметка той може би просто го е пренебрегнал. Ако е в затруднение да ви се изплати, може да успеете да договорите някакво споразумение за плащане, което поддържа добрите ви отношения.

За да започне съдебно производство, адвокатът ще подаде изявление за иск. Ако получите такова, не бива да го игнорирате. Ако го направите, кредиторът може да подаде молба до съда за решение срещу Вас. Обикновено имате 28 дни, за да предприемете действия, след като някой отправи изявление за иск срещу вас.

Можете да изпратите на длъжника покана за доброволно изпълнение, в която да се твърди, че имат дълг за плащане и да посъветвате, че ако не бъде изплатен в рамките на определен период от време (обикновено 14 дни), ще започнете съдебни действия. Ако получите такава покана, трябва да платите дълга си възможно най-скоро, за да избегнете начисляване на лихви и съдебни разходи.