Александра Василева
е завършила право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охрдиски“. През 2017г. завъшрва курс по юридически немски към Германо-Българска индустриално-търговска камара. Тя е специалист в областта на застрахователното, вещното, наследственото, облигационното, дружественото и търговското право. Специализира в сферата на устройството на територията и поцесуалното представителство. Владее свободно немски и английски.