Диана Колева
е завършила с отличие право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2014 взима участие и успешно завършва дистанционен курс по австрийско право към Научен институт за средно и източно европейско стопанско право (FOWI), Виена. Тя е специалист в областта на облигационното, дружественото и търговско право, гражданския процес, режима на юридическите лица с нестопанска цел и правото на интелектуална и индустриална собственост. Специализира в сферата на IT- правото и защита на личните данни във връзка с последните нормативни промени (GDPR). Тя подготвя документацията и консултира нашите клиенти във връзка с актуалните изисквания на ЗМИП. Владее свободно немски и английски език.