Ваня Христова
е трети курс студентка по право в „Нов български университет“. През 2014г. записва първото си висше образование в унивеситета „Free University of Bozen-Bolzano “ в Италия, където учи комютърни науки на английски, немски и италиански език.