Велислава Хорозова
е управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Хорозов и партньори“. Завършила е с отличие право в Юридическия факултет на Софийския университет. От 1998 до 2004 е юрисконсулт в Столична общинска агенция по приватизация. Тя е правоспособен представител по интелектуална и индустриална собственост. Има повече от 15 години опит в областта на корпоративното право, банковото право, търговските сделки, вещното право и сделките с имоти, сделките с държавни и общински имоти, приватизацията, семейно и наследствено право. Владее свободно руски и английски език.