ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Първото нещо, което трябва да направите, когато някой ви дължи пари, е да говорите с длъжника, за да разберете защо не се е изплатил. В крайна сметка той може би просто го е пренебрегнал. Ако е в затруднение да ви се изплати, може да успеете да договорите някакво споразумение за плащане, което поддържа добрите ви отношения.

За да започне съдебно производство, адвокатът ще подаде изявление за иск. Ако получите такова, не бива да го игнорирате. Ако го направите, кредиторът може да подаде молба до съда за решение срещу Вас. Обикновено имате 28 дни, за да предприемете действия, след като някой отправи изявление за иск срещу вас.

Можете да изпратите на длъжника покана за доброволно изпълнение, в която да се твърди, че имат дълг за плащане и да посъветвате, че ако не бъде изплатен в рамките на определен период от време (обикновено 14 дни), ще започнете съдебни действия. Ако получите такава покана, трябва да платите дълга си възможно най-скоро, за да избегнете начисляване на лихви и съдебни разходи.