АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ХОРОЗОВ И ПАРТНЬОРИ“

притежава богат опит в областта на консултации по проучване, регистрация, защита на търговски марки, подновяване на регистрации на марки на територията на България, ЕС или други държави, както и задълбочени консултация за съответствието на областите, в които може да бъде запазена търговската марка с дейността и интересите на клиента.

Важна част от дейността ни е представителството за защита на клиентите ни в тази област пред Комисия за защита на конкуренцията, Патентно ведомство на Р България и пред компетентните съдилища при обжалване на актовете, постановени от компетентните органи.

Управителят на дружеството е регистриран като Патентен представител в Патентно ведомство на Р. България.