АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ХОРОЗОВ И ПАРТНЬОРИ“

и неговият екип имат дългогодишен опит в застрахователното право като

  • Изготвя документи и регистрира застрахователни дружества;
  • Предоставя правни съвети по изготвяне и сключване на застрахователни договор, както и при настъпване на застрахователни събития /кражби, пожари, наводнения, аварии/;
  • Подготвя общи условия на застрахователни компании;
  • Подготвя жалби пред Комисията по финансов надзор при откази за изплащане на обезщетения;
  • Осигурява защита при съдебни спорове по дела срещу или от застрахователни компании;