„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Здравейте, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма. […]
Научи повече

Ред за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за средни предприятия по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма. Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал […]
Научи повече

Ред за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ във връзка с пандемията КОВИД – 19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) e обявил за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма. Целта е да се осигури […]
Научи повече

Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки във връзка с извънредното положение.

Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от Covid- 19 Асоциацията на българските банки прие в изпълнение на Насоките на Европейския банков орган от 02.04.2020 г.– Guidelines on legislative and […]
Научи повече

Възможности за предоставяне на държавна помощ по смисъла на Регламент (ЕС) №651/2014

I. ЗАСЕГНАТИ РАБОТОДАЕЛИ Работодателите, които имат право на компенсация са разделени условно на две групи, както следва: 1.  Работодатели, чиято дейност е спряна със заповед на държавен орган – в случая заповедта на министъра на здравеопазването и въз основа на нея работодателят е издал заповед за спиране на дейността на цялото предприятие или на част […]
Научи повече

ЕК: Мерките срещу епидемията, засягащи правата на човека, трябва да са съразмерни и временни

Мерките, които държавите от Европейския съюз приемат срещу разпространението на коронавируса и засягат правата на човека, трябва да са съразмерни и временни. Това обявиха изрично от Европейската комисия (ЕК) на пресконференция. „Всяка извънредна мярка за преодоляване за епидемията от COVID-19 трябва да бъде съобразена с европейските и международните задължения, поети от държавите по отношение на […]
Научи повече